Půjčovní řád

K recepci
  1. Předmět se půjčuje na základě předložení občanského průkazu osobám starším 15-ti let.
  2. Předmět se půjčuje na dobu dohodnutou se spotřebitelem.
  3. Půjčovné je splatné ihned po zapůjčení předmětu. V případě vrácení před dohodnutým termínem se půjčovné nevrací. Při překročení sjednané doby vypůjčení se spotřebiteli vyúčtuje půjčovné podle ceníku i na dobu, o kterou byla sjednaná doba překročena. Nevrátí-li spotřebitel předmět jemu zapůjčený, bude vrácení vymáháno právní cestou. Spotřebitel je povinen seznámit se s ceníkem půjčovného, který je v půjčovně k dispozici.
  4. Spotřebitel bere na vědomí, že je oprávněn použít vypůjčený předmět pouze pro vlastní potřebu a že půjčování tohoto předmětu dalším osobám je zakázáno.
  5. Při převzetí předmětu z půjčovny je spotřebitel povinen přesvědčit se o stavu zapůjčeného předmětu. Dále je povinen řídit se vyhláškou o provozování WS na vodním díle Rozkoš vydanou MÚ v České Skalici.
  6. Spotřebitel odpovídá za vypůjčený předmět a za jeho stav. Při používání je povinen zacházet s předmětem s největší opatrností. V případě poškození, zničení či ztráty je povinen nahradit vzniklou škodu.
  7. Povinností spotřebitele je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání předmětu se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.

Zpět

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server